Tilinpäätös

Tase

   KonserniEmoyhtiö
31.12.201631.12.201531.12.201631.12.2015
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet1 007 217,52402 752,421 001 248,53396 783,43
Liikearvo3 846 335,693 804 914,123 108 540,552 902 420,79
Muut pitkävaikutteiset menot4 081 571,844 418 258,813 620 571,844 374 673,44
Ennakkomaksut282 851,03307 088,22233 775,0956 088,22
9 217 976,088 933 013,577 964 136,017 729 965,88
Aineelliset hyödykkeet
Maa-alueet1 652 049,861 652 049,86717 984,84717 984,84
Rakennukset ja rakennelmat4 110 912,954 369 634,093 895 437,484 154 158,62
Koneet ja kalusto7 803 671,17 995 223,57 565 124,387 694 557,94
Ennakkomaksut62 241,37136 400,0062 241,37136 400,00
13 628 875,2814 153 307,4512 240 788,0712 703 101,40
Sijoitukset
Osuudet saman konsernin yrityksissä5 780 500,825 780 500,82
Osuus osakkuusyrityksessä5 045,645 045,645 045,645 045,64
Muut osakkeet ja osuudet516 004,64166 272,90516 004,64166 272,90
521 050,28171 318,546 301 551,105 951 819,36
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet3 971 898,184 461 651,683 971 898,184 461 651,68
Keskeneräiset tuotteet415 769,03385 938,96415 769,03385 938,96
Valmiit tuotteet /Tavarat48 580 360,8649 634 510,9132 123 585,9033 155 359,84
52 968 028,0754 482 101,5536 511 253,1138 002 950,48
Saamiset
Pitkäaikaiset
Muut saamiset21 656,9517 372,0021 656,9517 372,00
21 656,9517 372,0021 656,9517 372,00
Lyhytaikaiset
Myyntisaamiset45 285 491,6939 095 002,1819 173 590,1816 045 926,69
Saamiset saman konsernin yrityksiltä1 959 597,061 238 397,36
Lainasaamiset394,140,00394,140,00
Muut saamiset3 497 204,332 726 984,20775 208,79328 386,24
Siirtosaamiset1 165 021,921 164 300,75704 917,05925 927,77
49 948 112,0842 986 287,1322 613 707,2218 538 638,06
Rahoitusarvopaperit
Muut arvopaperit20 109 060,7214 589 868,4620 109 060,7214 589 868,46
Rahat ja pankkisaamiset33 814 944,4328 971 767,7813 346 716,239 479 896,00
180 229 703,89164 305 036,48119 108 869,41107 013 611,64
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma1 000 000,001 000 000,001 000 000,001 000 000,00
Vararahasto211 340,02212 994,10168 187,93168 187,93
Edellisten tilikausien voitto116 432 353,83112 565 949,9165 892 674,6969 997 241,89
Tilikauden voitto13 402 660,4311 187 607,8513 184 262,091 453 832,80
131 046 354,28124 966 551,8680 245 124,7172 619 262,62
VÄHEMMISTÖOSUUS0,0035 006,89
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ
Poistoero6 352 204,715 920 362,42
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta9 027,9442 686,63
Laskennallinen verovelka3 937 622,603 488 135,56
Velat saman konsernin yrityksille2 636 121,072 413 579,54
3 946 650,543 530 822,192 636 121,072 413 579,54
Lyhytaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta3 722 485,032 986,28
Saadut ennakot1 916 754,181 841 427,201 872 531,851 839 523,92
Ostovelat23 802 195,9821 740 197,3817 158 953,3416 738 159,19
Velat saman konsernin yrityksille16 892,3310 333,80
Muut velat6 116 662,144 188 504,813 751 192,282 540 924,86
Siirtovelat9 678 601,747 999 539,877 075 849,124 931 465,29
45 236 699,0735 772 655,5429 875 418,9226 060 407,06
180 229 703,89164 305 036,48119 108 869,41107 013 611,64