Tilinpäätös

Konsernin tunnusluvut

Liikevaihto, milj. €

Liikevoitto, milj. €

Henkilöstö

Sijoitetun pääoman tuotto, %

Omavaraisuusaste, %

Investoinnit

Omaisuuden rakenne, milj. €

  • Likvidit varat
  • Saamiset
  • Vaihto-omaisuus
  • Aineelliset hyödykkeet
  • Aineettomat hyödykkeet

Pääomarakenne, milj. €

  • Lyhytaikainen vieras pääoma
  • Pitkäaikainen vieras pääoma
  • Oma pääoma