Tilinpäätös

Tuloslaskelma

   KonserniEmoyhtiö
1.1. - 31.12.20161.1. - 31.12.20151.1. - 31.12.20161.1. - 31.12.2015
LIIKEVAIHTO314 410 960,27 289 272 991,51 210 752 646,50 188 556 416,55
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen vähennys (-) / lisäys (+)-825 014,84 384 468,31 -825 014,84 384 468,31
Liiketoiminnan muut tuotot1 804 765,53 1 287 378,47 2 480 848,71 1 332 950,11
Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana-220 344 651,77 -201 046 458,40 -140 664 928,50 -126 214 597,18
Varastojen vähennys (-) / lisäys (+)-422 495,10 -832 970,79 -666 682,53 1 082 259,91
Ulkopuoliset palvelut-2 829 833,86 -2 033 383,94 -2 596 986,71 -1 818 854,88
-223 596 980,73 -203 912 813,13 -143 928 597,74 -126 951 192,15
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot-23 791 380,03 -22 926 398,83 -18 477 977,20 -18 001 432,35
Henkilösivukulut
Eläkekulut-4 625 545,86 -4 224 698,74 -3 545 247,24 -3 403 775,98
Muut henkilösivukulut-2 492 390,45 -2 608 411,75 -1 166 402,45 -999 850,83
-30 909 316,34 -29 759 509,32 -23 189 626,89 -22 405 059,16
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot-5 022 817,34 -4 577 258,93 -4 527 965,99 -4 122 196,17
Liiketoiminnan muut kulut-39 604 736,39 -38 439 557,98 -34 592 804,83 -34 044 427,37
LIIKEVOITTO16 256 860,16 14 255 698,93 6 169 484,92 2 750 960,12
Rahoitustuotot ja -kulut
Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista
Saman konsernin yrityksiltä8 277 160,40 0,00
Muilta63 939,80 60 340,04 63 729,80 60 142,04
Muut korko- ja rahoitustuotot
Saman konsernin yrityksiltä176 256,63 218 985,67
Muilta862 711,18 502 794,16 513 033,36 231 097,62
Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopapereista-68 570,65 -13 792,71 -68 570,65 -13 792,71
Korkokulut ja muut rahoituskulut
Muille-206 798,14 -407 392,22 -95 931,01 -264 580,66
651 282,19 141 949,27 8 865 678,53 231 851,96
VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA16 908 142,35 14 397 648,20 15 035 163,45 2 982 812,08
Tilinpäätössiirrot
Poistoeron vähennys (+) / lisäys (-)-431 842,29 -993 587,49
Tuloverot
Tilikaudelta-3 096 258,89 -2 609 007,78 -1 416 300,53 -535 391,79
Aikaisemmilta tilikausilta-2 697,84 -0,02 -2 758,54 0,00
Laskennallisen veron muutos-447 432,66 -599 783,48
-3 546 389,39 -3 208 791,28 -1 419 059,07 -535 391,79
TILIKAUDEN VOITTO13 361 752,96 11 188 856,92 13 184 262,09 1 453 832,80
Vähemmistöosuus tilikauden tuloksesta40 907,47 -1 249,07
Konsernin voitto tilikaudelta13 402 660,43 11 187 607,85