Yritysvastuu

Ympäristövastuu

Ympäristövastuutyötä Bernerillä ohjaa yrityksen ympäristöohjelma. Ympäristövastuun tärkeimmät painopisteet ovat haitallisten ympäristövaikutusten minimointi, toimintamme energia- ja materiaalitehokkuus sekä uusien ympäristöystävällisten tuotteiden ja palveluiden kehitys.

Parannamme toimintaamme ja osaamistamme jatkuvasti siten, että pystymme kehittämään ja valmistamaan laadukkaita ja ympäristöä vähemmän kuormittavia tuotteita. Raaka-ainevalinnoillamme varmistamme, että tuotteemme ja prosessimme ovat käyttäjän ja ympäristön kannalta turvallisia. Seuraamme energiankulutusta ja säästämme energiaa kehittämällä tuotantomenetelmiä ja investoimalla energiatehokkaisiin laitteisiin.

Suomalaista tuotantoa ympäristöystävällisesti

Valinnoillamme voimme vaikuttaa työpaikkojen pysymiseen Suomessa sekä lyhentää tuotteiden kuljetusmatkoja ja pienentää kuljetuksista aiheutuvia päästöjä. Henkilöstömme koulutuksella varmistamme, että jokainen voi omalla toiminnallaan vähentää ympäristön kuormitusta.

Tuotekehityksessä käytössä olevan elinkaarianalyysin avulla kehitämme toimintaamme niin, että voimme valmistaa turvallisia ja ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittavia tuotteita. Pakkausmateriaalien valitsemisessa pyrimme jätteen määrän vähentämiseen sekä helpottamaan pakkausten myöhempää materiaalikäyttöä. Huolehdimme pakkaustemme tuottajavastuusta sopimuksella Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n kanssa. 

Kuljetuksissa pyrimme mahdollisimman pieniin ympäristövaikutuksiin suunnittelemalla kuormat huolellisesti yhteistyökumppaniemme kanssa. Kannustamme ja ohjeistamme myös asiakkaitamme ja kuluttajia käyttämään tuotteitamme ympäristöystävällisesti.

Laatu- ja ympäristötoiminnan kehityskohteita vuonna 2016

Saimme Herttoniemen ja Heinäveden laboratorioille Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen (FIMEA) myöntämän GLP-hyväksynnän 13.05.2016. OECD:n määrittelemän hyvän laboratoriokäytännön eli GLP:n (Good Laboratory Practice) tarkoitus on tuottaa luotettavia ja riittävän korkealaatuisia laboratoriotestauksia mm. viranomaistarkoituksiin. GLP-hyväksyntä on myönnetty Suomessa 10 toimijalle.

Toteutimme vuoden aikana toimintajärjestelmien uudistamisprojektin. Otimme uusia laatutyökaluja käyttöön ja yhdistimme laatu- ja ympäristökäsikirjat niiltä osin, kuin se oli teknisesti mahdollista.

Heinäveden tuotantolaitoksilla aloitettiin jätevesien käsittelyn tehostaminen

Heinäveden tuotantolaitoksilla aloitettiin jätevesien tehostamisprojekti, jonka tavoitteena on tehostaa tehtaiden pesuvesien käsittelyä niin, että jätevesimäärät vähenevät ja entistä pienempi määrä pesuvesistä päätyy käsiteltäväksi vaarallisena jätteenä. 

Projekti toteutetaan yhteistyössä Savonia-ammattikorkeakoulun kanssa. Projekti on osa yrityksemme ympäristöohjelmaa. Tuotantolaitosten toimintaa kehitetään jatkuvasti siten, että tuotanto ja valmistetut tuotteet ovat laadukkaita ja vähemmän ympäristöä kuormittavia. Energiaa säästetään kehittämällä tuotantomenetelmiä ja investoimalla energiatehokkaisiin laitteisiin.

Berner vihreän kemian asialla

Vuonna 2016 aloitimme uuden, jatkuvan projektin vastuullisuuden edistämiseksi kosmetiikan tuotekehitystyössä. Tavoitteena on selvittää tarkemmalla tasolla uusien luonnosta peräisin olevien raaka-aineiden turvallista käyttöä, ja tehdä kosmetiikan tuotekehitystyötä jatkossa entistäkin ympäristöystävällisemmällä tavalla uusia ratkaisuja hyödyntämällä.

Ympäristöasioiden huomioiminen on ollut yrityksemme dna:ssa jo alusta lähtien. Oman tuotekehityksemme XZ-hiustenhoitotuotteiden tarina on alkanut luonnonöljyjen hyödyntämisestä hiustenhoidossa. Projektin painopistealue ei siis ole yrityksessämme uusi, mutta tavoitteena on tehostaa innovaatiotoimintaamme vihreän kemian saralla entisestään ja etsiä uusia kiertotalouden ratkaisuja.

Kestäviä ja ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja kuluttajille

Yhteensä 43:lla tuotteellamme on Joutsenmerkki ja yli kahdella sadalla tuotteellamme Avainlipputuote-merkintä. Vuoden aikana avainlipputuotteidemme määrä nousi 220:een (edellisvuonna 207). Allergia- ja astmaliiton hyväksymiä tuotteita on yhteensä 77 (62). Uusia oman tuotannon luomutuotteita kehitettiin vuoden 2016 aikana kolme eri tuotetta.

Avainlipputuotteita yhteensä 220
Joutsenmerkittyjä tuotteita yhteensä 43
Allergia- ja astmaliiton hyväksymiä tuotteita yhteensä 77

Oman tuotannon luomutuotteet 3

Pyrimme käyttämään tavarantoimittajia, joiden toiminta on kansainvälisesti sertifioitua muun muassa ISO 9001- ja ISO 14001 -standardien mukaisesti.

Ympäristöohjelma toimitiloissamme

go_logo_vaaka_12313_4Etelärannan ja Herttoniemen toimipisteet ovat kuuluneet vuodesta 2010 WWF:n Green Office -toimitilojen ympäristöohjelmaan, jonka tavoitteena on kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen ja ekologisen jalanjäljen pienentäminen. Vuoden aikana järjestimme toimitiloissamme kierrätysviikon sekä osallistuimme mm. Energiansäästöviikolle ja Hävikkiviikkoon.

Sähkönkulutus 2011-2016*

MWh

  • Eteläranta
  • Herttoniemi

* Käytämme vanhalla vesivoimalla tuotettua vihreää sähköä.

Paperinkulutus 2011-2016

riisiä

  • Eteläranta
  • Herttoniemi

Lentokilometrit 2011-2016

1000 km

  • Eteläranta
  • Herttoniemi

Berner jälleen mukana Hävikkiviikolla

Berner osallistui toista kertaa Kuluttajaliiton Hävikkiviikkoon viestimällä ruokahävikin vähentämisestä ja vastuullisesta kuluttamisesta sosiaalisessa mediassa ja mm. Rajamäen ja GreenCaren verkkosivuilla. Kannustimme myös henkilökuntaamme ruokahävikin vähentämiseen.