Yritysvastuu

Sosiaalinen vastuu

Berner Oy:n voimavara on sitoutunut ja innostunut henkilöstö. Sosiaalisen vastuun kehittämisessä tavoitteenamme on parantaa jatkuvasti niin oman henkilöstömme työhyvinvointia, hankintaketjussamme työskentelevien ihmisten työolosuhteita kuin tuotteidemme turvallisuutta.

Arvojemme ja eettisten periaatteidemme mukaisesti panostamme työyhteisön ja johtamisen laadun kehittämiseen sekä henkilökohtaiseen valmennukseen. Kannustamme pitkiin työuriin. Ikäsidonnaisten johtajuuskäytäntöjen avulla pyrimme löytämään ratkaisuja eri-ikäisten ihmisten välisen yhteistyön ja vuorovaikutuksen vahvistamiseksi. Siihen liittyvällä koulutuksella syvennämme esimiesten tietämystä ihmisen iän ja eri elämänvaiheiden merkityksestä työelämässä. Johtajuuskäytäntöjä tarkastellaan kolmesta eri näkökulmasta: Berner-nuoret, Berner-keski-ikäiset ja Berner-seniorit. Tavoitteenamme on olla kiinnostava työnantaja ja haluttu työpaikka. Mittaamme mainettamme työnantajana ja kehitämme varsinkin vuorovaikutustamme eri sidosryhmien kanssa.

Berner noudattaa toiminnassaan YK:n Global Compactin periaatteita. Haluamme myös varmistaa, että toimittajiemme ja läheisten yhteistyökumppaneidemme henkilöstön työolot vastaavat lainsäädäntöön ja työelämän kansainvälisiin perussopimuksiin perustuvia eettisiä periaatteitamme. Tämän kestävän kehityksen tavoitteen eteen teemme jatkuvasti töitä.

Uudistuva työelämä tuo uuden työkulttuurin

Vuonna 2016 aloitimme muutoshankkeen työn tekemisen ja työyhteisömme kulttuurin uudistamiseksi. Hankkeen yhteydessä toteutetaan toimitilaprojekti. Uuden monitilatoimiston tavoitteena on lisätä työhyvinvointia viihtyvyyttä ja vuorovaikutusta tukevilla tiloilla. Berner Oy:n pääkaupunkiseudun toimistotyöntekijät muuttavat kesällä 2017 uudistettuun monitilatoimistoon Herttoniemen Hitsaajankadulle.

Muutoshankkeen tavoitteena on kehittää toiminnan tuottavuutta ja henkilökunnan viihtyvyyttä, tukea vuorovaikutusta ja parhaiden käytäntöjen jakamista liiketoimintojen välillä, sekä vahvistaa Berner-brändiä ja identiteettiä ja yhteisiä toimintamalleja. Esimerkkinä uudistimme yrityksen etätyökäytännöt. Koulutusta sekä ohjeistusta uudenlaisen liikkuvan työn tekemiseen ja johtamiseen toteutetaan läpi muutoshankkeen. Kehitystyön onnistumista seurataan ja mitataan jatkuvasti.

Johtamisen kehittäminen painopisteenä

Bernerillä toteutettiin 360 -esimiesarvioinnit vuodenvaihteessa 2015-2016. Arviointiin osallistuivat kaikki yrityksen esimiehet sekä arvioijina koko organisaatio – alaiset ja kollegat. Palautteen kautta esimies sai tietoa siitä, millaisena hänen johtamistyylinsä ja toimintatapansa koetaan. Arvioinnin tuloksia käytettiin Bernerin johtamisen ja esimiestyön kehittämisessä ja jokaiselle esimiehelle laadittiin kehityssuunnitelma. Arviointeja on tarkoitus toteuttaa joka toinen vuosi.

Vuosien 2016-2017 aikana yrityksessä toteutettiin johtamisen erikoisammattitutkinto -koulutusohjelma (JET), johon osallistui 20 berneriläistä. Koulutusohjelma antaa valmiuksia henkilöstön, asiakkuuksien, verkostojen ja tuotannon johtamiseen ja kehittämiseen. Bernerillä on toteutettu JET -valmennuksia myös vuosina 2007-2008 ja 2012-2013.

Ikäjakauma


Vuotta% 
16 - 241,11
25 - 3932,03
40 - 4929,81
50 - 5927,86
60 +9,19

Sukupuolijakauma


 % 
Naiset57,66
Miehet42,34

Palvelusvuodet


Vuotta% 
< 1 V.7,52
1-5 V.35,10
6-10 V.16,71
11-15 V.12,26
16+ V.28,41

Berner työnantajana 2016

Tavoitteenamme on olla kiinnostava työnantaja ja haluttu työpaikka

Keskimääräinen henkilöstömäärä 2016372
Uudet työsuhteet
Toistaseksi voimassa olevia uusia työsuhteita13
Määräaikaisia uusia työsuhteita17
Uusia työsuhteita yhteensä30
Henkilöstön lähtövaihtuvuus6%
Vanhuuseläkkeelle siirtyminen65 v

Yhteistyökumppanuudet ja sponsorointi

Berner Oy haluaa tehdä pitkäjänteistä yhteistyötä valittujen yhteistyökumppaneiden kanssa ja olla aktiivinen ja vastuullinen osa yhteiskuntaa.

Teemme yhteistyötä vuosittain monien eri hankkeiden ja järjestöjen kanssa. Varsinkin lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen on meille tärkeää. Teimme loppuvuodesta 2016 päätöksen tukea Pelastakaa Lapset ry:n toimintaa.

Osallistumme vuonna 2017 Suomen itsenäisyyden juhlavuoden ohjelmaan lahjoittamalla 30 000 euroa Pelastakaa Lapset ry:n Eväitä Elämälle -ohjelmaan. Ohjelma tukee syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten koulunkäyntiä ja harrastamista. Ohjelman tuki kohdennetaan lapsille, joiden mahdollisuus jatkaa koulunkäyntiään tai osallistua harrastuksiinsa on uhattuna perheen vähävaraisuuden tai muiden sosiaalisten haasteiden vuoksi.

Tukea terveyteen ja urheiluun

Olemme useita vuosia tukeneet Suomen Sotaveteraaniliittoa ja Mannerheimristin ritareita. Yhteistyössä Suomen Sydänliiton kanssa lisäämme tietoutta sydänsairauksien ehkäisystä. Olemme Suomen Kipu ry:n kannattajajäsen. Nuorten ehkäisevää päihdetyötä tuemme Raide Ry:n kautta.

Olemme tukeneet laajasti myös urheilua yhteistyökumppanuuksilla Suomen Tennisliiton, Suomen Jääpalloliiton, Suomen Voimisteluliiton sekä Salibandyliigan kanssa. Tukikohteitamme ovat myös Suomen Vammaisurheilu- ja liikunta VAU ry:n tapahtumat.

Lisäksi brändimme ovat mukana tukemassa esimerkiksi lasten ja nuorten terveyttä ja työllistymistä. Tuotelahjoituksin olemme mukana useissa tapahtumissa.