Yritysvastuu

Taloudellinen vastuu

Taloudellisen vastuun osalta painotamme toimintaperiaatteidemme mukaisesti vahvaa vakavaraisuutta ja kannattavaa kasvua. Vahva vakavaraisuus ja kannattava kasvu mahdollistavat pitkäjänteisen sitoutumisen henkilöstön hyvinvointiin, toimintakulujen hoitamiseen ja yhteiskunnallisen hyvinvoinnin lisäämiseen verojen maksun ja muiden yleishyödyllisten panosten myötä. Tavoitteemme on tasaisen ja pitkäjänteisen hyödyn tuottaminen kaikille sidosryhmillemme rehellisen, vakaan ja kannattavan toiminnan kautta.

Taloudellinen vaikutus kotimarkkina-alueella

Berner on koko olemassaolonsa ajan panostanut investointeihin kotimarkkinallaan kansainvälisen kasvun lisäksi. Tuotamme omalla toiminnallamme taloudellista hyvinvointia useille sidosryhmille. Tavarantoimittajat, henkilökunta, osakkeenomistajat ja yhteiskunta saavat kukin oman osuutensa Bernerin liiketoiminnan rahavirroista. Taloudellisen arvon jakautuminen on esitetty taulukossa 1.

 (1000 euroa)
Emo
(1000 euroa)
Konserni
Tavarantoimittajat: Materiaalit ja palvelut144 754224 422
Muut yhteistyökumppanit: Liiketoiminnan muut kulut ja investoinnit39 43044 914
Henkilökunta: Maksetut palkat ja palkkiot18 47823 791
Osakkeenomistajat ja rahoittajat: Osingot ja rahoituskulut5 7235 834
Yhteiskunta: Verot, eläkkeet ja sosiaalikulut27 06341 620

Uudistuksia voitto-osuuteen ja tulospalkkaukseen

Berner on vuodesta 1946 jakanut työntekijöilleen voitto-osuutta yrityksen nettotuloksesta. Henkilöstölle toteutetun kyselyn perusteella järjestelmää haluttiin kehittää tavoitteena entistä kannustavampi palkitsemisjärjestelmä.

Vuoden 2016 aikana otettiin käyttöön uusia palkitsemisjärjestelmiä, jotka palkitsevat aiempaa paremmin tavoitteellisesta toiminnasta ja hyvistä suorituksista.

Vuonna 2016 maksettiin uudistettua voitto-osuutta ja tulospalkkiota Berner Oy:ssä yhteensä 326 henkilölle noin 1,5 miljoonan euron verran.